Discalimer

Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van https://www.rondengineering.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Ron.D Engineering Brazing & Soldering Solutions. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Ron.D Engineering Brazing & Soldering Solutions is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Ron.D Engineering Brazing & Soldering Solutions.

Geen garantie op juistheid

Voor de artikelomschrijvingen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde omschrijving. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Ron.D Engineering Brazing & Soldering Solutions te mogen claimen of te veronderstellen.

Ron.D Engineering Brazing & Soldering Solutions streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Ron.D Engineering Brazing & Soldering Solutions aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van https://www.rondengineering.nl op deze pagina.

Deze disclaimer is gegenereerd op www.disclaimerwebsitevoorbeeld.nl

RON.D ENGINEERING
brazing & soldering solutions

Zuiderlaan 28D, 6905 AE Zevenaar
Telefoon: +31 (0) 653 261 019
info@rondengineering.nl
KvK: 71414142

disclaimer
privacybeleid